Stage

Assistent verkoop/retail

Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie:

 • Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
 • Voert (assisterende) werkzaamheden uit

Assisteert bij de verwerking van goederen en/of producten:

 • Voert werk uit bij de ontvangst en opslag van goederen en/of producten
 • Onderhoudt de artikelpresentatie


Assisteert bij de verkoop en het verlenen van service:

 • Ontvangt de klant
 • Assisteert verkopende collega's

Verkoper

Ontvangt en verwerkt goederen:

 • Ontvangt goederen
 • Slaat goederen op en verzorgt de opslagruimte
 • Verzamelt goederen voor (online-)bestellingen

Verkoopt en handelt verkoop af:

 • Maakt de verkoopruimte verkoopklaar en verzorgt deze
 • Ontvangt en benadert klanten
 • Voert verkoopgesprekken
 • Maakt artikelen op maat of gebruiksklaar
 • Handelt de verkoop af


Verkoopspecialist

Verzorgt goederenstroom en winkelpresentatie:

 • Verzorgt goederenontvangst/ -opslag
 • Verzorgt de winkelpresentatie
 • Controleert de voorraad en doet bestelvoorstellen
 • Voert activiteiten uit t.b.v. (online-)informatiesystemen

Optimaliseert verkoop:

 • Geeft uitvoering aan hospitality
 • Analyseert de verkoopresultaten en doet verbetervoorstellen
 • Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt
 • Behandelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten
 • Neemt deel en/of leidt het werkoverleg

Voert verkoop- en adviesactiviteiten uit:

 • Adviseert en voert verkoopgesprekken
 • Maakt artikelen/producten op maat of gebruiksklaar
 • Handelt de verkoop af
 • Sluit het afrekensysteem af en verzorgt de geldadministratie
 • Doet verbetervoorstellen ten aanzien van het aanbod
 • Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de winkelpresentatie en promotie